Hlavní obsah

cestovní

Přídavné jméno

  • путево́й(kufr ap.) доро́жный(příkaz ap.) командиро́вочныйdomácí cestovní ruchвну́тренний тури́змcestovní taškaсаквоя́жcestovní lékárničkaдоро́жная апте́чкаcestovní kancelářбюро́ путеше́ствий, тураге́нтство, турфи́рмаcestovní pasзаграни́чный па́спорт, загранпа́спортcestovní náhradyкомандиро́вочные де́ньгиcestovní pojištěníтуристи́ческая страхо́вка, страхова́ние тури́стовcestovní horečkaпредотъе́здная лихора́дка

Vyskytuje se v

agentura: тураге́нтство, туропера́торcestovní agentura

horečka: чемода́нное настрое́ниеcestovní horečka

lékárnička: дома́шняя/похо́дная/доро́жная апте́чкаdomácí/příruční/cestovní lékárnička

pojištění: страхова́ние тури́стовcestovní pojištění

ruch: турби́знес, тури́зм, туристи́ческое движе́ниеcestovní ruch

šek: доро́жный/ба́нковский чекcestovní/bankovní šek

výdaj: доро́жные расхо́дыcestovní výdaje

výloha: доро́жные расхо́дыcestovní výlohy

kancelář: тураге́нтство, бюро́ путеше́ствийcestovní kancelář

pas: заграни́чный па́спорт, загранпа́спортcestovní pas

podnikat: занима́ться турби́знесомpodnikat v cestovním ruchu

taška: доро́жная су́мка, саквоя́жcestovní taška

vak: саквоя́жcestovní vak

výkaz: путево́й листcestovní výkaz

žehlička: электри́ческий/доро́жный утю́гelektrická/cestovní žehlička

аге́нтство: туристи́ческое аге́нтствоcestovní kancelář

бюро́: бюро́ путеше́ствийcestovní kancelář

заграни́чный: заграни́чный па́спортcestovní pas

па́спорт: заграни́чный па́спортcestovní pas

путево́й: путево́й листcestovní výkaz

страхова́ние: страхова́ние тури́стовcestovní pojištění

апте́чка: доро́жная апте́чкаcestovní lékárnička

показа́ть: показа́ть па́спортpředložit cestovní pas

страхо́вка: туристи́ческая страхо́вкаcestovní pojištění

тури́зм: вну́тренний/иностра́нный тури́змdomácí/zahraniční cestovní ruch

туристи́ческий: туристи́ческое аге́нтствоcestovní kancelář

чемода́н: сиде́ть на чемода́нахbýt připraven k odjezdu, mít cestovní horečku

cestovní: бюро́ путеше́ствий, тураге́нтство, турфи́рмаcestovní kancelář