Hlavní obsah

доро́жный

Přídavné jméno-ая, -ое

Vyskytuje se v

безопа́сность: безопа́сность (доро́жного) движе́нияbezpečnost (silničního) provozu

ве́домость: доро́жная ве́домостьprůvodka

движе́ние: пра́вила доро́жного движе́нияpravidla silničního provozu

знак: доро́жные зна́киdopravní značky

мотоци́кл: доро́жный мотоци́клsilniční motorka

на́сыпь: доро́жная на́сыпьsilniční násep

происше́ствие: доро́жно-тра́нспортное происше́ствие ДТПdopravní nehoda

указа́тель: доро́жный указа́тельsměrová tabule

апте́чка: доро́жная апте́чкаcestovní lékárnička

доро́жный: доро́жный знакdopravní značka