Hlavní obsah

знак

Podstatné jméno, rod mužský

  1. зна́ки отли́чия vyznamenání
  2. в знак чего na znamení čeho

Vyskytuje se v

знак: зна́ки отли́чияvyznamenání

мя́гкий: мя́гкий знакměkký znak název písmene ruské abecedy

препина́ние: зна́ки препина́нияinterpunkční znaménka, interpunkce

твёрдый: твёрдый знакtvrdý znak

вопроси́тельный: вопроси́тельный знакotazník

восклица́тельный: восклица́тельный знакvykřičník

доро́жный: доро́жный знакdopravní značka

номерно́й: номерно́й знак автомоби́ляSPZ (auta)

това́рный: това́рный знакvýrobní značka, ochranná známka

уваже́ние: в знак уваже́нияna znamení úcty

благода́рность: сде́лать что в знак благода́рностиudělat co z vděčnosti

нагру́дный: нагру́дный знакodznak na prsou

фи́рменный: фи́рменный знакfiremní označení, výrobní značka

согла́сие: Молча́ние - знак согла́сия.Mlčení znamená souhlas.

dopravní: доро́жные зна́киdopravní značky

nerovnost: знак нера́венстваmat. znaménko nerovnosti

ochranný: това́рный знакochranná známka

poznávací: госуда́рственный регистрацио́нный знакstátní poznávací značka

rozdělovací: знак перено́саling. rozdělovací znaménko

soubor: компле́кт зна́ковsoubor znaků

státní: автомоби́льный номерно́й знак, госуда́рственный регистрацио́нный знак, автоно́мерmotor. státní poznávací značka

váha: знак Весо́вznamení Vah

výrobní: това́рный знакvýrobní značka

značka: доро́жные зна́киdopravní značky

znak: твёрдый/мя́гкий знакling. tvrdý/měkký znak

znamení: осо́бенный знакzvláštní znamení

znaménko: знак препина́ния/пунктуа́цииrozdělovací/interpunkční znaménko

známka: фи́рменный знакochranná známka

hladovka: объяви́ть голодо́вку в знак проте́стаvyhlásit protestní hladovku

interpunkční: зна́ки препина́нияinterpunkční znaménka

otazník: Нави́с знак вопро́са над...Vyvstal otazník nad...

pokynutí: знак руко́йpokynutí rukou

štír: роди́ться под знаком Скорпио́наnarodit se ve znamení Štíra

varovný: предупреди́тельный знак, знак безопа́сностиvarovný nápis

zakývat: кивну́ть в знак согла́сияzakývat na souhlas

zvěrokruh: знак зодиа́каznamení zvěrokruhu

mlčení: Молча́ние знак согла́сия.Mlčení znamená souhlas.

souhlasit: Молча́ние - знак согла́сия.Kdo mlčí, souhlasí.

диакрити́ческий: диакрити́ческий знакdiakritické znaménko