Hlavní obsah

známka

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (poštovní, kolková ap.) ма́ркаdopr. dálniční známkaнало́говый тало́н, винье́тка, ма́рка для прое́зда по скоростны́м доро́гамsbírka známekколле́кция ма́рокkolková/poštovní známkaге́рбовая/почто́вая ма́рка
  2. (ustálené označení) знак, ма́ркаochranná známkaфи́рменный знак
  3. (předmět k označení) знак
  4. (hodnocení) оце́нка, отме́ткаvýsledná známkaгодова́я оце́нкаdát/dostat známkuпоста́вить/получи́ть оце́нку
  5. (v krasobruslení ap.) балл
  6. (příznak, znamení) при́знак, знакznámky životaпри́знаки жи́зни

Vyskytuje se v

dálniční: dálniční známkaэтике́тка-сти́кер, винье́тка для прое́зда по автомагистра́лям

dopisní: dopisní papír/známkaпочто́вая бума́га/ма́рка

kolkový: kolková známkaге́рбовая ма́рка

ochranný: ochranná známkaтова́рный знак

album: album na poštovní známkyальбо́м для ма́рок, кля́ссер

poštovní: poštovní známkaпочто́вая ма́рка

výsledný: výsledná známkaоконча́тельная оце́нка

život: Nejevil známky života.Он не подава́л при́знаков жи́зни.