Hlavní obsah

знак

Podstatné jméno, rod mužský

  1. зна́ки отли́чия vyznamenání
  2. в знак чего na znamení čeho

Vyskytuje se v

диакрити́ческий: диакрити́ческий знакdiakritické znaménko

мя́гкий: мя́гкий знакměkký znak název písmene ruské abecedy

препина́ние: зна́ки препина́нияinterpunkční znaménka, interpunkce

твёрдый: твёрдый знакtvrdý znak

вопроси́тельный: вопроси́тельный знакotazník

восклица́тельный: восклица́тельный знакvykřičník

доро́жный: доро́жный знакdopravní značka

номерно́й: номерно́й знак автомоби́ляSPZ (auta)

това́рный: това́рный знакvýrobní značka, ochranná známka

уваже́ние: в знак уваже́нияna znamení úcty

благода́рность: сде́лать что в знак благода́рностиudělat co z vděčnosti

нагру́дный: нагру́дный знакodznak na prsou

фи́рменный: фи́рменный знакfiremní označení, výrobní značka

согла́сие: Молча́ние - знак согла́сия.Mlčení znamená souhlas.