Hlavní obsah

dopravní

Přídavné jméno

  • тра́нспортныйdopravní prostředkyтра́нспортные сре́дстваdopravní pásтранспортёрdopravní nehodaдоро́жно-тра́нспортное происше́ствие, ДТПdopravní předpisyпра́вила доро́жного движе́ния, ПДДdopravní značkyдоро́жные зна́ки

Vyskytuje se v

hromadný: hromadné dopravní prostředkyсре́дства ма́ссового тра́нспорта

inspektorát: dopravní inspektorátавтоинспе́кция

nehoda: dopravní nehodaавто(моби́льная) ава́рия, ДТП, доро́жно-тра́нспортное происше́ствие

ostrůvek: dopravní ostrůvekострово́к безопа́сности

prostředek: dopravní prostředkyсре́дства передвиже́ния/тра́нспорта

špička: dopravní špičkaчасы́ пик

uzel: dopravní/železniční uzelтра́нспортный/железнодоро́жный у́зел

značka: dopravní značkyдоро́жные зна́ки

dosažitelnost: dopravní dosažitelnostтра́нспортная досту́пность

infrastruktura: dopravní infrastrukturaтра́нспортная инфраструкту́ра

kalamita: dopravní kalamitaтра́нспортный колла́пс/зато́р

kancelář: dopravní kancelářтра́нспортное аге́нтство

obchvat: dopravní obchvatтра́нспортный обхо́д, объездна́я доро́га

obslužnost: dopr. dopravní obslužnostтра́нспортная сеть

omezení: dopravní omezeníтра́нспортные ограниче́ния

pás: dopravní/montážní pásтра́нспортная/монта́жная ле́нта

podnik: průmyslový/dopravní/strojírenský podnikпромы́шленное/тра́нспортное/машинострои́тельное предприя́тие

policista: dopravní policista(милиционе́р-)регулиро́вщик

předpis: dopravní předpisyПДД, пра́вила доро́жного движе́ния

přestupek: dopr. dopravní přestupekнаруше́ние пра́вил доро́жного движе́ния

uváznout: uvíznout v dopravní zácpěзастря́ть в доро́жной про́бке

zácpa: dopravní zácpaтра́нспортная/доро́жная про́бка

доро́жный: доро́жный знакdopravní značka

знак: доро́жные зна́киdopravní značky

происше́ствие: доро́жно-тра́нспортное происше́ствие ДТПdopravní nehoda

сре́дство: сре́дства передвиже́нияdopravní prostředky