Hlavní obsah

doprava

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (přeprava) тра́нспорт, транспортиро́вка, перево́зкаosobní/nákladní dopravaпассажи́рский/грузово́й тра́нспортautomobilová/železniční/letecká dopravaавтомоби́льный/железнодоро́жный/возду́шный тра́нспортměstská (hromadná) dopravaгородско́й (обще́ственный) тра́нспорт
  2. (pohyb) движе́ниеřídit dopravuрегули́ровать движе́ниеMinisterstvo dopravyМинисте́рство путе́й сообще́ния

Vyskytuje se v

kamionový: kamionová dopravaгрузово́й тра́нспорт

nákladní: nákladní dopravaгрузово́й тра́нспорт

vertikální: vertikální dopravaвертика́льный тра́нспорт

veřejný: veřejná dopravaобще́ственный тра́нспорт

automobilový: automobilová dopravaавтомоби́льный тра́нспорт

místní: místní dopravaме́стный тра́нспорт

osobní: osobní dopravaпассажи́рский тра́нспорт

vnitrostátní: dopr. vnitrostátní dopravaвну́тренний тра́нспорт

zabočit: zabočit dopravaповерну́ть напра́во

zkolabovat: Doprava v Moskvě zkolabovala.В Москве́ случи́лся тра́нспортный колла́пс.

železniční: železniční přejezd/doprava/most/trať/vůzжелезнодоро́жный перее́зд/тра́нспорт/мост/путь/ваго́н

обще́ственный: обще́ственный тра́нспортveřejná doprava

впра́во: поверну́ть впра́воzahnout doprava

судохо́дство: морско́е/ре́чное судохо́дствоnámořní/říční doprava