Hlavní obsah

движе́ние

Vyskytuje se v

безопа́сность: безопа́сность (доро́жного) движе́нияbezpečnost (silničního) provozu

двусторо́нний: двусторо́ннее движе́ниеobousměrný provoz

забасто́вочный: забасто́вочное движе́ниеstávkové hnutí

рабо́чий: рабо́чее движе́ниеdělnické hnutí

ско́рость: ограниче́ние ско́рости движе́нияomezená rychlost

движе́ние: пра́вила доро́жного движе́нияpravidla silničního provozu