Hlavní obsah

движе́ние

Vyskytuje se v

безопа́сность: bezpečnost (silničního) provozuбезопа́сность (доро́жного) движе́ния

двусторо́нний: obousměrný provozдвусторо́ннее движе́ние

забасто́вочный: stávkové hnutíзабасто́вочное движе́ние

рабо́чий: dělnické hnutíрабо́чее движе́ние

ско́рость: omezená rychlostограниче́ние ско́рости движе́ния

dopravní: dopravní předpisyпра́вила доро́жного движе́ния, ПДД

hnutí: politické/reformní hnutíполити́ческое/реформи́стское движе́ние

letový: řízení letového provozuуправле́ние возду́шным движе́нием

objezd: dopr. kruhový objezdкругово́е движе́ние

odpor: hnutí odporuдвиже́ние сопротивле́ния

pohyb: pohyb cenдвиже́ние цен

pohybový: anat. pohybové ústrojíо́рганы движе́ния, дви́гательный аппара́т

pravidlo: pravidla silničního provozuпра́вила доро́жного движе́ния, ПДД

provoz: uvést do provozu coввести́ в эксплуата́цию что, ввести́ в де́йствие, привести́ в движе́ние что

pruh: dopr. jízdní pruhполоса́ движе́ния

přikázaný: dopr. přikázaný směr jízdyобяза́тельное направле́ние движе́ния

ruch: cestovní ruchтурби́знес, тури́зм, туристи́ческое движе́ние

řád: dopr. jízdní řád autobusů/vlakůрасписа́ние (движе́ния) авто́бусов/поездо́в

řízení: řízení silničního provozuрегули́рование у́личного движе́ния

translační: translační pohybпоступа́тельное движе́ние

účastník: účastník silničního provozuуча́стник доро́жного движе́ния

volnost: volnost pohybuсвобо́да движе́ния

zrychlený: fyz. rovnoměrně zrychlený pohybравноме́рно уско́ренное движе́ние

dát se: dát se do pohybuприйти́ в движе́ние

dělnický: dělnické hnutíрабо́чее движе́ние

dodržovat: dodržovat pravidla silničního provozuсоблюда́ть пра́вила доро́жного движе́ния

doprava: řídit dopravuрегули́ровать движе́ние

hustý: hustý provozинтенси́вное движе́ние

jednosměrný: jednosměrný provozодносторо́ннее движе́ние (тра́нспорта)

kmitavý: kmitavý pohybколеба́тельное движе́ние, вибра́ция

koordinace: koordinace pohybůсогласо́ванность движе́ний

krouživý: krouživý pohybкругово́е движе́ние

ležet: ležet nehnutěлежа́ть без движе́ния

mechanický: mechanický pohybмехани́ческое движе́ние

obousměrný: obousměrný provozдвусторо́ннее движе́ние

odbojový: odbojové hnutíдвиже́ние сопротивле́ния

otáčivý: fyz. otáčivý pohybвраща́тельное движе́ние

pohnutí: ležet bez pohnutíлежа́ть без движе́ния/неподви́жно

předpis: dopravní předpisyПДД, пра́вила доро́жного движе́ния

přerušení: přerušení dopravy na silniciограниче́ние движе́ния на доро́ге

přestupek: dopr. dopravní přestupekнаруше́ние пра́вил доро́жного движе́ния

rychlost: omezená rychlostограниче́ние ско́рости движе́ния

spirálovitý: spirálovitý pohybспира́льное движе́ние

svoboda: svoboda pohybuсвобо́да движе́ний

vratný: fyz. vratný pohybвозвра́тное движе́ние

vzduch: proudění vzduchuдвиже́ние во́здуха, возду́шное тече́ние

движе́ние: pravidla silničního provozuпра́вила доро́жного движе́ния