Hlavní obsah

ležet

Nedokonavé sloveso

  1. (zaujímat vodorovnou polohu) лежа́ть, отдыха́ть, почива́тьležet nehnutěлежа́ть без движе́ния
  2. (být umístěn) лежа́ть, находи́ться, храни́тьсяležet na srdciнаболе́ть
  3. (prostírat se) лежа́ть, простира́ться, распространя́ться
  4. (být nemocen) лежа́ть, быть бо́лен, лечи́тьсяležet v nemocniciлечи́ться в больни́це
  5. expr.(intenzivně se zabývat) v čem быть погружённым в чём, интересова́ться, увлека́ться чем
  6. (zůstat nevyužitý) залёживаться, остава́ться, сохраня́ться
  7. (být pohřben) лежа́ть, поко́иться

Vyskytuje se v

lež: ложь во спасе́ниеmilosrdná lež

v, ve: У него́ сиди́т в голове́ кто/что., Он де́ржит в голове́ кого/что.Leží mu v hlavě kdo/co.

infekční: лежа́ть в инфекцио́нном (отделе́нии)ležet na infekčním

pohnutí: лежа́ть без движе́ния/неподви́жноležet bez pohnutí

sprostý: Э́то бессо́вестная ложь.To je sprostá lež.

úmyslný: созна́тельная ложьúmyslná lež

kniha: корпе́ть над кни́гамиležet v knihách

lazar: тру́пом лежа́тьležet jako lazar

volající: вопию́щая ложьdo nebe volající lež

žaludek: кто/что у кого в печёнках сиди́тkdo/co leží komu v žaludku

на́глый: на́глая ложьnestydatá lež

лежа́ть: лежа́ть в больни́цеležet v nemocnici

ложь: У лжи коро́ткие но́ги.Lež má krátké nohy.

обма́н: На обма́не далеко́ не уе́дешь.Lež má krátké nohy.

печь: лежа́ть на печи́ležet na peci, přen. válet se, nic nedělat

ležet: наболе́тьležet na srdci