Hlavní obsah

řád

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (pravidla, soubor norem) пра́вила, (рас)поря́док, уста́вdopr. jízdní řád autobusů/vlakůрасписа́ние (движе́ния) авто́бусов/поездо́вlet. letový řádрасписа́ние ре́йсовpráv. právní řádправопоря́докškolní řádпра́вила поведе́ния в шко́ле
  2. (zřízení, uspořádání) стройspolečenský řádобще́ственный строй
  3. (řehole) о́рденjezuitský řádо́рден иезуи́тов
  4. (vyznamenání) о́рден
  5. (rostlin) поря́док(živočichů) отря́д
  6. (čísla ap.) разря́д

Vyskytuje se v

denní: распоря́док дняdenní řád

jízdní: расписа́ние (поездо́в)(vlakový) jízdní řád

letový: расписа́ние ре́йсов/полётовletový řád

pospolný: первобытнообщи́нный стройprvobytně pospolný řád

právní: правопоря́док, правово́й поря́док, правовы́е но́рмыprávní řád

provozní: пра́вила рабо́ты, уста́вprovozní řád

přepravní: пра́вила перево́зкиpřepravní řád

rouno: О́рден Золото́го Руна́Řád zlatého rouna

řeholní: мона́шеский о́рденřeholní řád

volební: положе́ние о вы́борахvolební řád

jednací: регла́ментjednací řád

jezuitský: о́рден иезуи́тов/иезуи́тскийjezuitský řád

nositel: орденоно́сецnositel řádu

půjčovní: пра́вила прока́таpůjčovní řád

vnitřní: вну́тренний распоря́док шко́лы, пра́вила вну́треннего распоря́дкаvnitřní řád školy

распоря́док: пра́вила вну́треннего распоря́дкаvnitřní řád

о́рден: о́рден иезуи́товjezuitský řád

расписа́ние: расписа́ние авто́бусов/поездо́вjízdní řád autobusů/vlaků

рейс: расписа́ние ре́йсовletový/jízdní řád

řád: расписа́ние (движе́ния) авто́бусов/поездо́вdopr. jízdní řád autobusů/vlaků