Hlavní obsah

systém

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (celek) систе́маvolební systémизбира́тельная систе́ма
  2. (soubor orgánů) систе́маmed. cévní/dýchací/nervový systémсосу́дистая/дыха́тельная/не́рвная систе́ма
  3. (struktura) систе́ма, структу́ра, укла́дdaňový systémсисте́ма нало́гов
  4. (zařízení) систе́ма, аппара́тzavlažovací systémороси́тельная систе́маvýp. operační systémоперацио́нная систе́ма, ОС

Vyskytuje se v

imunitní: imunitní systémимму́нная систе́ма

jeskynní: jeskynní systémпеще́рная систе́ма

kanalizační: kanalizační systémсисте́ма канализа́ции

lístkový: lístkový systémка́рточная систе́ма

naváděcí: voj. naváděcí (raketový) systémсисте́ма наведе́ния (раке́т)

nervový: anat. centrální nervový systémцентра́льная не́рвная систе́ма

operační: výp. operační systémоперацио́нная систе́ма

poměrný: poměrný volební systémпропорциона́льная избира́тельная систе́ма

přídělový: lístkový přídělový systémка́рточная систе́ма

většinový: většinový volební systémмажорита́рная избира́тельная систе́ма

volební: volební systémизбира́тельная систе́ма

docházkový: docházkový systémсисте́ма учёта рабо́чего вре́мени

endokrinní: endokrinní systémэндокри́нная систе́ма

chladicí: chladicí systém v motoruсисте́ма охлажде́ния

kamerový: kamerový systém bezpečnostníсисте́ма видеонаблюде́ния

lymfatický: lymfatický systémлимфати́ческая систе́ма

oběhový: med. oběhový systémкровено́сная систе́ма

penzijní: penzijní systémпенсио́нная систе́ма

řídicí: řídicí systémсисте́ма управле́ния

varovný: varovný systémсисте́ма ра́ннего предупрежде́ния

vyhledávací: výp. vyhledávací systémпоиско́вая систе́ма

výpadek: výpadek systémuсбой систе́мы

zabezpečovací: zabezpečovací systémyсисте́мы безопа́сности

zavlažovací: zavlažovací systémсисте́ма ороше́ния

избира́тельный: избира́тельная систе́маvolební systém

интеллектуа́льный: интеллектуа́льные систе́мыinteligentní systémy

ка́рточный: ка́рточная систе́маlístkový přídělový systém

не́рвный: не́рвная систе́маnervový systém

операцио́нный: операцио́нная систе́маoperační systém

пропорциона́льный: пропорциона́льная избира́тельная систе́маpoměrný volební systém

ба́лльный: ба́лльная систе́ма оце́нки уча́щихсяbodový systém hodnocení studentů

взлома́ть: взлома́ть систе́муnabourat se do systému