Hlavní obsah

nervový

Přídavné jméno

  • не́рвныйanat. centrální nervový systémцентра́льная не́рвная систе́маmed. nervové zhrouceníне́рвное расстро́йствоanat. nervová zakončeníне́рвные оконча́ния

Vyskytuje se v

centrální: центра́льная не́рвная систе́маanat. centrální nervová soustava

porucha: душе́вное/не́рвное расстро́йствоpsych. duševní/nervová porucha

soustava: центра́льная не́рвная систе́маanat. centrální nervová soustava

vlákno: мы́шечные/не́рвные воло́кнаanat. svalová/nervová vlákna

vzruch: не́рвное возбужде́ниеbiol. nervový vzruch

záchvat: нерви́ческий/эпилепти́ческий/серде́чный припа́докmed. nervový/epileptický/srdeční záchvat

zakončení: не́рвные оконча́нияfyziol. nervová zakončení

systém: сосу́дистая/дыха́тельная/не́рвная систе́маmed. cévní/dýchací/nervový systém

ústředí: зри́тельный/не́рвный центрanat. zrakové/nervové ústředí

uzlina: не́рвный у́зел, га́нглийnervová uzlina

zhroucení: не́рвное расстро́йствоpsych. nervové zhroucení

и́мпульс: не́рвный и́мпульсnervový impulz

не́рвный: не́рвная систе́маnervový systém

nervový: центра́льная не́рвная систе́маanat. centrální nervový systém