Hlavní obsah

soustava

Podstatné jméno, rod ženský

  • систе́маanat. centrální nervová soustavaцентра́льная не́рвная систе́ма

Vyskytuje se v

binární: двои́чная систе́маmat. binární soustava

centrální: центра́льная не́рвная систе́маanat. centrální nervová soustava

dvojkový: двои́чная систе́ма счисле́нияdvojková číselná soustava dyadická

periodický: периоди́ческая систе́ма (хими́ческих элеме́нтов)chem. periodická soustava (prvků)

prvek: периоди́ческая систе́ма элеме́нтовperiodická soustava prvků

první: пе́рвая сигна́льная систе́маfyziol. první signální soustava

sluneční: со́лнечная систе́маastron. sluneční soustava

vztažný: систе́ма отсчётаfyz. vztažná soustava

optický: опти́ческая систе́маoptická soustava

десяти́чный: десяти́чная систе́ма мерdesítková soustava

энергосисте́ма: еди́ная энергосисте́маjednotná energetická soustava

со́лнечный: со́лнечная систе́маsluneční soustava

soustava: центра́льная не́рвная систе́маanat. centrální nervová soustava