Hlavní obsah

ústava

Podstatné jméno, rod ženský

  • конститу́цияhlava ústavyглава́ конститу́цииÚstava České republikyКонститу́ция Че́шской Респу́блики

Vyskytuje se v

kojenecký: kojenecký ústavдом ребёнка

ústav: kojenecký/slepecký ústavдом ребёнка/слепы́х

ústav: ústav pro choromyslné/duševně nemocnéсумасше́дший дом, дом для умалишённых

ústav: ústav sociální péčeучрежде́ние социа́льной защи́ты

diagnostický: diagnostický ústavдиагности́ческий институ́т

novelizovat: novelizovat ústavuвнести́ дополне́ния в Конститу́цию

peněžní: peněžní ústavфина́нсовое учрежде́ние, банк

ústav: bankovní ústavба́нковское учрежде́ние

ústav: pohřební ústavпохоро́нное бюро́

výzkumný: výzkumný ústavиссле́довательский институ́т

исправи́тельный: исправи́тельный домpolepšovna, nápravný ústav

основно́й: Основно́й зако́нÚstava

похоро́нный: похоро́нное бюро́pohřební ústav

ребёнок: дом ребёнкаkojenecký ústav