Hlavní obsah

soustava

Podstatné jméno, rod ženský

  • систе́маanat. centrální nervová soustavaцентра́льная не́рвная систе́ма

Vyskytuje se v

binární: mat. binární soustavaдвои́чная систе́ма

centrální: anat. centrální nervová soustavaцентра́льная не́рвная систе́ма

dvojkový: dvojková (číselná) soustavaдвои́чная систе́ма счисле́ния

periodický: chem. periodická soustava (prvků)периоди́ческая систе́ма (хими́ческих элеме́нтов)

sluneční: astron. sluneční soustavaсо́лнечная систе́ма

vztažný: fyz. vztažná soustavaсисте́ма отсчёта

optický: optická soustavaопти́ческая систе́ма

vylučovací: anat. vylučovací soustavaвыдели́тельная систе́ма

десяти́чный: десяти́чная систе́ма мерdesítková soustava

энергосисте́ма: еди́ная энергосисте́маjednotná energetická soustava

со́лнечный: со́лнечная систе́маsluneční soustava