Hlavní obsah

soustava

Podstatné jméno, rod ženský

  • систе́маanat. centrální nervová soustavaцентра́льная не́рвная систе́ма

Vyskytuje se v

binární: mat. binární soustavaдвои́чная систе́ма

centrální: anat. centrální nervová soustavaцентра́льная не́рвная систе́ма

dvojkový: dvojková číselná soustava dyadickáдвои́чная систе́ма счисле́ния

periodický: chem. periodická soustava (prvků)периоди́ческая систе́ма (хими́ческих элеме́нтов)

prvek: periodická soustava prvkůпериоди́ческая систе́ма элеме́нтов

první: fyziol. první signální soustavaпе́рвая сигна́льная систе́ма

sluneční: astron. sluneční soustavaсо́лнечная систе́ма

vztažný: fyz. vztažná soustavaсисте́ма отсчёта

optický: optická soustavaопти́ческая систе́ма

soustava: anat. centrální nervová soustavaцентра́льная не́рвная систе́ма