Hlavní obsah

první, kniž. prvý

Číslovka

  1. (na začátku v pořadí) пе́рвыйprvní poschodíвторо́й эта́жhrát první housleигра́ть пе́рвую скри́пкуv první řadě předevšímв пе́рвую о́чередьza prvé ve výčtuво-пе́рвых
  2. (přední, nejvýznamnější) пе́рвыйvůz první třídyмя́гкий ваго́н

Vyskytuje se v

týž: jeden a týžpro zesílení оди́н и то́т же, zcela shodný kniž. тожде́ственный

ani: ani jednouни ра́зу

brdo: na jedno brdoна одну́ коло́дку

čas: jednou za čas, čas od časuвре́мя от вре́мени

čtení: práv. první čtení zákonaпе́рвое чте́ние зако́на

hlas: první/druhý hlasпе́рвый/второ́й го́лос

chvíle: v první chvíliв пе́рвую мину́ту, в пе́рвый моме́нт

instance: soud první instanceсуд пе́рвой инста́нции

jakost: první jakostпе́рвый сорт

jeden, jedna, jedno: jedna radostотли́чно

jeden, jedna, jedno: jeden na jednohoоди́н на оди́н

jeden, jedna, jedno: jeden přes druhého(все) наперебо́й

jeden, jedna, jedno: jedna báseňпро́сто ска́зка, одно́ удово́льствие

jeden, jedna, jedno: jedním slovemкоро́че

jeden, jedna, jedno: jedním vrzem(одни́м) ра́зом

kolo: první kolo volebпе́рвый тур вы́боров

kus: v jednom kuseвсё вре́мя, постоя́нно, не престава́я

linie: první linieпередова́я ли́ния

máj: První májПе́рвое ма́я

nabití: na jedno nabitíна одно́м заря́де

osoba: první/druhá/třetí osobaпе́рвое/второ́е/тре́тье лицо́

pád: první/druhý/třetí/čtvrtý/sedmý pádимени́тельный/роди́тельный/да́тельный/вини́тельный/твори́тельный паде́ж

podání: první/druhé podáníпе́рвая/втора́я пода́ча

pomoc: med. poskytnout první pomocоказа́ть пе́рвую по́мощь

ponožka: (jedny) ponožkyноски́, (одна́) па́ра носко́в

provždy: jednou provždyраз и навсегда́

ráz: jedním rázemодни́м ма́хом

rovina: v jedné rovině s čímна одно́м у́ровне, вро́вень с чем

rovnice: rovnice o jedné neznáméуравне́ние с одни́м неизве́стным

řada: v první řadě za prvéв пе́рвую о́чередь, во-пе́рвых

soud: soud první instanceсуд пе́рвой инста́нции

stupeň: med. popáleniny prvního stupněожо́г пе́рвой сте́пени

stupeň: práv. soud prvního/druhého stupněсуд пе́рвой/второ́й инста́нции

stupeň: první/druhý/třetí stupeňположи́тельная/сравни́тельная/превосхо́дная сте́пень

světový: hist. první světová válkaпе́рвая мирова́я война́

třetina: sport. první třetina v hokejiпе́рвый пери́од

třída: první třída kvalitaпе́рвый сорт

účetní: účetní uzávěrka za první pololetíбухга́лтерский бала́нс за пе́рвое полуго́дие

útočný: sport. první útočná řada hostíпе́рвая ата́ка госте́й

všechen, všechna, všechno: To je všechno jedno.Э́то всё равно́.

z, ze: jeden z mnohaоди́н из мно́гих

za: jednou za časраз в год (по обеща́нию), и́зредка, вре́мя от вре́мени

za: jednou za sto letраз в сто лет, ре́дко когда́

za: za prvéво-пе́рвых

celkem: Je mi to celkem jedno.Мне вообще́ то всё равно́.

dát se: dát se první ulicí vpravoповерну́ть в пе́рвую у́лицу напра́во

doběhnout: doběhnout prvníдобежа́ть пе́рвым

dostat se: dostat se na první místoоказа́ться на пе́рвом ме́сте

hlt: vypít jedním hltemвы́пить одни́м ду́хом

hmotnost: o hmotnosti jeden kilogramве́сом в оди́н килогра́мм

housle: hrát první housleигра́ть пе́рвую скри́пку

jednání: jednání první, výstup třetíде́йствие пе́рвое, явле́ние тре́тье

jedno: Je mi to jedno.Мне всё равно́., hovor. Мне э́то по плечу́.

jednou: jednou provždyраз навсегда́

krůček: první krůčkyпе́рвые шажки́

měsíčně: jednou/dvakrát měsíčněоди́н раз/два ра́за в ме́сяц

místo: sport. obsadit první místoзаня́ть пе́рвое ме́сто

mít: To máš jedno.Э́то всё равно́.

neposkytnout: neposkytnout první pomocне оказа́ть пе́рвую по́мощь

nezdařit se: První pokus se nezdařil.Пе́рвая попы́тка не удала́сь.

patro: první patroвторо́й эта́ж

poločas: v prvním poločaseв пе́рвом та́йме

poskytnutí: poskytnutí první pomociоказа́ние пе́рвой по́мощи

použití: na jedno použitíдля ра́зового по́льзования

přiběhnout: přiběhnout do cíle jako prvníприбежа́ть пе́рвым к фи́нишу

půl: jeden/dva a půlоди́н/два с полови́ной

řada: lístek do první řadyбиле́т в пе́рвый ряд

stát: stát na špičkách/jedné nozeстоя́ть на цы́почках/одно́й но́ге

štěně: štěňata z jednoho vrhuщенки́ одного́ помёта

telefonovat: telefonovat si jednou týdněсозва́ниваться раз в неде́лю

třída: létat první třídouлета́ть пе́рвым кла́ссом

třída: vagón první/druhé třídyваго́н пе́рвого/второ́го кла́сса

ubalit: jednu ubalitдать в нос

udržení: sport. boj o udržení v první lizeборьба́ за выжива́ние в пе́рвом дивизио́не

uhodit: Uhodily první mrazy.Уда́рили пе́рвые моро́зы.

utnout: Utnuli ho po prvním slovu.Его́ на пе́рвом сло́ве оборва́ли.

vagon: vagon první třídyмя́гкий ваго́н

vrazit: jednu vrazit komuсви́стнуть кого по́ уху

vůz: vůz první/druhé třídyмя́гкий/жёсткий ваго́н

zápis: zápis do první třídyзачисле́ние в пе́рвый класс

žák: žák první třídyпервокла́ссник

báseň: oběd jedna báseňобе́д - па́льчики обли́жешь

být: To je jedno.Всё равно́.

dech: jedním dechemна одно́м дыха́нии

desítka: dostat se do první desítky mezi nejlepšíпопа́сть в пе́рвую деся́тку

dojít: přen. Na každého jednou dojde.До ка́ждого дойдёт о́чередь.

dopředu: jeden krok dopředu, dva kroky vzadшаг вперёд, два шага́ наза́д

dvakrát: Dvakrát měř, jednou řež.Семь раз отме́рь, оди́н раз отре́жь.

házet: házet (všechny) do jednoho pytleвали́ть (все) в одну́ ку́чу

jeden, jedna, jedno: Jeden za všechny, všichni za jednoho.Оди́н за всех, все за одного́.