Hlavní obsah

světový

Přídavné jméno

  1. (týkající se celého světa) мирово́й(politika ap.) междунаро́дныйsvětová hospodářská krizeмирово́й экономи́ческий кри́зисhist. první světová válkaпе́рвая мирова́я война́geogr. světová stranaстрана́ ми́раsport. světový rekordмирово́й реко́рдastron. světový časвсеми́рное мирово́е вре́мя
  2. (známý v celém světě) мирово́й, всеми́рныйsvětový jazykмирово́й язы́кsvětová slávaвсеми́рная сла́ва

Vyskytuje se v

formát: мирово́го масшта́баsvětového formátu

šampionát: чемпиона́т Евро́пы/ми́раevropský/světový šampionát

kapacita: мирова́я величина́světová kapacita

ovládnout: захвати́ть мирово́й ры́нокovládnout světový trh

pohár: мирово́й ку́бок, ку́бок ми́раsvětový pohár

politika: вну́тренняя/вне́шняя/мирова́я поли́тикаdomácí/zahraniční/světová politika

rekord: попы́тка установле́ния мирово́го реко́рдаpokus o světový rekord

zaútočit: посягну́ть на мирово́й реко́рдsport. zaútočit na světový rekord

вселе́нский: Вселе́нский собо́рsvětový (církevní) koncil

всеми́рный: Всеми́рный банкSvětová banka

свет: сто́роны све́таsvětové strany

держа́ва: мирова́я держа́ваsvětová mocnost

ку́бок: ку́бок ми́раmistrovství světa, světový pohár

мирово́й: мирова́я война́světová válka

экономи́ческий: мирово́й экономи́ческий кри́зисsvětová hospodářská krize

světový: мирово́й экономи́ческий кри́зисsvětová hospodářská krize