Hlavní obsah

mezinárodní

Vyskytuje se v

filmový: mezinárodní filmový festivalмеждунаро́дный кинофестива́ль

fond: ekon. Mezinárodní měnový fondМеждунаро́дный валю́тный фонд

olympijský: Mezinárodní olympijský výborМеждунаро́дный олимпи́йский комите́т

právo: práv. mezinárodní právoмеждунаро́дное пра́во

styk: mezinárodní stykyмеждунаро́дные конта́кты

zatykač: mezinárodní zatykačмеждунаро́дный о́рдер на аре́ст

dopravce: soukromý/mezinárodní dopravceча́стный/междунаро́дный перево́зчик

hovorné: mezinárodní hovornéпла́та за междунаро́дные разгово́ры

let: mezinárodní/vnitrostátní/charterový letмеждунаро́дный/вну́тренний/ча́ртерный рейс

letiště: mezinárodní/vnitrostátní/vojenské letištěмеждунаро́дный/вну́тренний/вое́нный аэропо́рт

день: Mezinárodní den žen MDŽМеждунаро́дный же́нский день

обстано́вка: mezinárodní situaceмеждунаро́дная обстано́вка

mezinárodní: mezinárodní napětíнапряжённость в междунаро́дных отноше́ниях