Hlavní obsah

národní

Přídavné jméno

  1. (týkající se členů národa) наро́дный, национа́льныйnárodní krojнациона́льный костю́м
  2. (vlastenecký, nacionální) национа́льный, патриоти́ческий

Vyskytuje se v

barva: národní barvyнациона́льные цвета́

divadlo: Národní divadloНациона́льный теа́тр

důchod: ekon. národní důchodнациона́льный дохо́д

garda: národní gardaнациона́льная гва́рдия

hrubý: hrubý domácí/národní produktвалово́й вну́тренний/национа́льный проду́кт

park: národní parkнациона́льный парк

produkt: ekon. hrubý domácí/národní produktвалово́й вну́тренний/национа́льный проду́кт

epos: hrdinský/národní eposгерои́ческий/наро́дный э́пос

hrdina: národní hrdinaнациона́льный геро́й

knihovna: národní/městská/vědecká knihovnaнациона́льная/городска́я/нау́чная библиоте́ка

měna: národní/společná/jednotná měnaнациона́льная/о́бщая/еди́ная валю́та

mentalita: národní mentalitaнациона́льный менталите́т

возрожде́ние: národní obrozeníнациона́льное возрожде́ние

проду́кт: hrubý domácí/národní produkt валово́й вну́тренний/национа́льный проду́кт

národní: národní krojнациона́льный костю́м