Hlavní obsah

barva

Vyskytuje se v

ctít: ходи́ть в мастьkaret. ctít barvu

lávově: тёмно-кори́чневый цветlávově hnědá barva

lososový: цвет лососи́ныlososová barva

sépiový: се́пия, кори́чневая кра́скаsépiová barva

stupnice: цветова́я га́ммаodb. stupnice barev

tělový: теле́сный цветtělová barva

vodový: акваре́льные кра́скиvodové barvy

akrylový: акри́ловые кра́скиakrylové barvy

červený: кирпи́чного цве́таcihlově červené barvy

latexový: ла́тексная кра́скаlatexová barva

libovolný: Мо́жете вы́брать любо́й цвет.Můžete si vybrat libovolnou barvu.

malovat: писа́ть ма́сломmalovat olejovými barvami

namočit: обмакну́ть кисть в кра́скуnamočit štětec do barvy

nanést: положи́ть кра́скиnanést barvy

podkladový: грунтова́я кра́скаpodkladová barva

popelavý: пе́пельный цвет воло́сvlasy popelavé barvy

protikladný: контра́стные кра́скиprotikladné barvy

skořicový: кори́чневый цветskořicová barva

sladěný: согласо́ванные цвета́sladěné barvy

slonový: цвет слоно́вой ко́стиbarva slonové kosti

spektrum: га́мма кра́сокspektrum barev

tlumený: нея́ркие цвета́tlumené barvy

vrchní: ве́рхний слой (кра́ски)vrchní nátěr (barvy)

vybledlý: вы́цветшие кра́скиvybledlé barvy

růžový: ви́деть всё в ро́зовом/ра́дужном све́теvidět všechno v růžových barvách

vidět: ви́деть мир в ро́зовом цве́те, смотре́ть сквозь ро́зовые очки́vidět všechno v růžových barvách

кра́ска: сгусти́ть кра́скиpřehánět, přen. líčit v hrozných barvách koho/co

мыши́ный: мыши́ный цветmyší barva šedá

нагуля́ть: нагуля́ть румя́нецchytit barvu, zčervenat pobytem na vzduchu

распыле́ние: распыле́ние кра́скиstříkání barvy

ка́рта: раскры́ть свои́ ка́ртыpřen. ukázat karty, vyjít s barvou ven

barva: кра́ска для воло́сbarva na vlasy