Hlavní obsah

let

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (pohyb vzduchem) (по)лёт, перелёт
  2. (cesta letadlem) рейс, перелёт, (по)лётlet bez mezipřistáníбеспоса́дочный перелётmezinárodní/vnitrostátní/charterový letмеждунаро́дный/вну́тренний/ча́ртерный рейсopožděný letзаде́ржанный рейс

Vyskytuje se v

léto: во́зраст Хри́стаKristova léta

plochý: крыла́тая раке́таvoj. střela s plochou dráhou letu

přístupný: Де́ти до 18 лет на фильм не допуска́ются.Film není přístupný mládeži do 18 let.

rozmarný: Капри́зное ле́тоRozmarné léto dílo Vladislava Vančury

střemhlavý: пики́рование, пике́střemhlavý let

vyhlídkový: обзо́рный полётvyhlídkový let

za: раз в сто лет, ре́дко когда́jednou za sto let

být: Мне два́дцать (лет).Je mi dvacet (let.).

jako: как зимо́й, так и ле́томv zimě jako v létě

kosmos: полёт в ко́смосlet do kosmu

let: беспоса́дочный перелётlet bez mezipřistání

mezipřistání: рейс с промежу́точной поса́дкойlet s mezipřistáním

navazující: стыко́вочный рейсnavazující let

před, přede: мно́го лет тому́ наза́дpřed (mnoha) lety

přenést se: перенести́сь мы́сленно в де́тские го́дыpřenést se v myšlenkách do dětských let

starší: Он на пять лет ста́рше меня́.Je o pět let starší než já.

venkov: провести́ ле́то в дере́внеstrávit léto na venkově

vnitrostátní: вну́тренний рейсlet. vnitrostátní let

opice: В лесу́ живёт, пню моли́тся!Je sto let za opicema!

sto: находи́ться на допото́пном у́ровнеbýt sto let za opicemi

лета́: С лета́ми поумне́ет.S léty dostane rozum., Až dospěje, zmoudří.

ле́то: ба́бье ле́тоbabí léto

полёт: полёт на Луну́let na Měsíc

гряду́щий: в гряду́щие го́дыv příštích letech

крыла́тый: крыла́тая раке́таokřídlená střela s plochou dráhou letu

межплане́тный: межплане́тный перелётmeziplanetární let

подря́д: мно́гие го́ды подря́дněkolik let za sebou

рейс: ча́ртерный рейсcharterový let

семидесятиле́тие: за после́днее семидесятиле́тиеza posledních sedmdesát let

со́рок: кому за со́рокje komu přes čtyřicet (let)

спустя́: мно́го лет спустя́po mnoha letech

ста́рше: для дете́й ста́рше 6 летpro děti od 6 let

вёдро: По́сле нена́стья вёдро.Po každé zimě přijde léto.

babí: ба́бье ле́тоbabí léto