Hlavní obsah

let

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (pohyb vzduchem) (по)лёт, перелёт
  2. (cesta letadlem) рейс, перелёт, (по)лётlet bez mezipřistáníбеспоса́дочный перелётmezinárodní/vnitrostátní/charterový letмеждунаро́дный/вну́тренний/ча́ртерный рейсopožděný letзаде́ржанный рейс

Vyskytuje se v

babí: babí létoба́бье ле́то

léto: Kristova létaво́зраст Хри́ста

plochý: voj. střela s plochou dráhou letuкрыла́тая раке́та

přístupný: Film není přístupný mládeži do 18 let.Де́ти до 18 лет на фильм не допуска́ются.

střemhlavý: střemhlavý letпики́рование, пике́

vyhlídkový: vyhlídkový letобзо́рный полёт

za: jednou za sto letраз в сто лет, ре́дко когда́

být: Je mi dvacet (let.).Мне два́дцать (лет).

dovršit: Dovršil 40 let.Ему́ испо́лнилось со́рок лет.

jako: v zimě jako v létěкак зимо́й, так и ле́том

kosmos: let do kosmuполёт в ко́смос

léto: v létěле́том

léto: devadesátá létaдевяно́стые го́ды

mezipřistání: let s mezipřistánímрейс с промежу́точной поса́дкой

navazující: navazující letстыко́вочный рейс

nedožitý: Zemřel ve věku nedožitých 51 let.Он у́мер на 51-м году́ жи́зни.

před, přede: před (mnoha) letyмно́го лет тому́ наза́д

přenést se: přenést se v myšlenkách do dětských letперенести́сь мы́сленно в де́тские го́ды

starší: Je o pět let starší než já.Он на пять лет ста́рше меня́.

uplynutí: po uplynutí 10 letде́сять лет спустя́

venkov: strávit léto na venkověпровести́ ле́то в дере́вне

vnitrostátní: let. vnitrostátní letвну́тренний рейс

opice: Je sto let za opicema!В лесу́ живёт, пню моли́тся!

sto: být sto let za opicemiнаходи́ться на допото́пном у́ровне

sto: Neviděli jsme se snad sto let.Сорока́ лет мы не ви́делись.