Hlavní obsah

léto

Podstatné jméno, rod střední

  1. (roční období) ле́тоv létěле́том
  2. (rok) годdevadesátá létaдевяно́стые го́дыKristova létaво́зраст Хри́ста

Vyskytuje se v

babí: babí létoба́бье ле́то

přístupný: Film není přístupný mládeži do 18 let.Де́ти до 18 лет на фильм не допуска́ются.

střemhlavý: střemhlavý letпики́рование, пике́

vyhlídkový: vyhlídkový letобзо́рный полёт

za: jednou za sto letраз в сто лет, ре́дко когда́

být: Je mi dvacet (let.).Мне два́дцать (лет).

dovršit: Dovršil 40 let.Ему́ испо́лнилось со́рок лет.

jako: v zimě jako v létěкак зимо́й, так и ле́том

kosmos: let do kosmuполёт в ко́смос

let: let bez mezipřistáníбеспоса́дочный перелёт

let: mezinárodní/vnitrostátní/charterový letмеждунаро́дный/вну́тренний/ча́ртерный рейс

let: opožděný letзаде́ржанный рейс

mezipřistání: let s mezipřistánímрейс с промежу́точной поса́дкой

navazující: navazující letстыко́вочный рейс

nedožitý: Zemřel ve věku nedožitých 51 let.Он у́мер на 51-м году́ жи́зни.

před, přede: před (mnoha) letyмно́го лет тому́ наза́д

přenést se: přenést se v myšlenkách do dětských letперенести́сь мы́сленно в де́тские го́ды

starší: Je o pět let starší než já.Он на пять лет ста́рше меня́.

uplynutí: po uplynutí 10 letде́сять лет спустя́

venkov: strávit léto na venkověпровести́ ле́то в дере́вне

vnitrostátní: let. vnitrostátní letвну́тренний рейс

opice: Je sto let za opicema!В лесу́ живёт, пню моли́тся!

sto: být sto let za opicemiнаходи́ться на допото́пном у́ровне

sto: Neviděli jsme se snad sto let.Сорока́ лет мы не ви́делись.

лета́: С лета́ми поумне́ет.S léty dostane rozum., Až dospěje, zmoudří.

ле́то: ба́бье ле́тоbabí léto

лихо́й: лихи́е девяно́стыеtěžká 90. léta 20. stol., v Rusku

нулево́й: в нулевы́е го́дыv nultých letech 2000-2009 ap.

полёт: полёт на Луну́let na Měsíc

полёт: Счастли́вого полёта!Šťastný let!

гряду́щий: в гряду́щие го́дыv příštích letech

межплане́тный: межплане́тный перелётmeziplanetární let

мно́гий: Прошли́ мно́гие го́ды.Uplynulo mnoho let.

подря́д: мно́гие го́ды подря́дněkolik let za sebou

рейс: ча́ртерный рейсcharterový let

со́рок: кому за со́рокje komu přes čtyřicet (let)

спустя́: мно́го лет спустя́po mnoha letech

ста́рше: для дете́й ста́рше 6 летpro děti od 6 let

вёдро: По́сле нена́стья вёдро.Po každé zimě přijde léto.