Hlavní obsah

závěrečný

Přídavné jméno

  • заключи́тельныйskládat závěrečné zkouškyсдава́ть выпускны́е экза́меныzávěrečný denзаключи́тельный деньstátní závěrečná zkouškaгосуда́рственный экза́мен

Vyskytuje se v

řeč: zahajovací/závěrečná řečвступи́тельная/заключи́тельная речь

zkouška: přijímací/závěrečná zkouškaвступи́тельный/выпускно́й экза́мен

bilance: závěrečná bilanceоконча́тельный бала́нс

ceremoniál: závěrečný ceremoniálзаключи́тельный церемониа́л

skládat: skládat závěrečnou zkouškuсдава́ть выпускно́й экза́мен

выпускно́й: skládat závěrečné zkouškyсдава́ть выпускны́е экза́мены

заключи́тельный: závěrečná zkouškaзаключи́тельный экза́мен

závěrečný: státní závěrečná zkouškaгосуда́рственный экза́мен