Hlavní obsah

poslední

Přídavné jméno

  1. (na konci v pořadí) после́дний, коне́чный, оконча́тельныйVypršel poslední termín.Истёк кра́йний срок.Zbývají poslední minuty.Оста́лись счи́танные мину́ты.poslední přáníпосле́днее жела́ниеposlední vůleзавеща́ние, после́дняя во́ля
  2. (zbývající) после́дний, остально́й
  3. (minulý, nedávný, nejnovější) после́дний(zasedání ap.) предыду́щий, предше́ствующийposlední novinkyпосле́дние но́востиposlední dobouв после́днее вре́мя
  4. (nejméně ceněný, významný ap.) после́дний, малова́жныйaž na posledním místěто́лько на после́днем ме́стеv neposlední řaděне в после́днюю о́чередь

Vyskytuje se v

doba: poslední dobouв после́днее вре́мя

hodinka: přen. poslední hodinkaпосле́дний час

chvíle: na poslední chvíliв после́дний моме́нт

neposlední: v neposlední řaděне в после́днюю о́чередь

páně: poslední večeře PáněТа́йная ве́черя

písmenko: do posledního písmenkaдо после́дней бу́квы

pomazání: poslední pomazáníсобо́рование

soud: poslední soudСтра́шный суд

vůle: poslední vůleзавеща́ние

výkřik: přen. poslední výkřik módyпосле́дний писк мо́ды

aktualizace: poslední aktualizace stránkyпосле́дняя актуализа́ция са́йта

informace: podle posledních informacíпо после́дним сообще́ниям

móda: oblékat se podle poslední módyодева́ться по после́дней мо́де

oblečený: Je oblečený podle poslední módy.Оде́т по после́дней мо́де.

pochovat: pochovat poslední naději na úspěchпохорони́ть после́днюю наде́жду на успе́х

přání: splnit poslední přáníиспо́лнить после́днее жела́ние

varování: To je poslední varování.Э́то после́днее предупрежде́ние.

dech: do posledního dechuдо после́днего вздо́ха

kapka: To byla poslední kapka.Э́то была́ после́дняя ка́пля.

puntík: do posledního puntíkuдо мельча́йших подро́бностей, до после́дней ме́лочи

splnit: splnit co do posledního písmeneиспо́лнить что то́чка в то́чку

tažení: být v posledním taženíбыть при после́днем издыха́нии

tečka: do poslední tečkyдо после́дней то́чки, до мельча́йших дета́лей, скрупулёзно

trumf: vynést poslední trumfвы́ложить после́дний (свой) ко́зырь

вре́мя: poslední dobouв после́днее вре́мя

о́чередь: nakonec, v poslední řaděв после́днюю о́чередь

предсме́ртный: poslední vůle, závěťпредсме́ртная во́ля

проща́ние: poslední rozloučení s nebožtíkemпосле́днее проща́ние

шанс: poslední šanceпосле́дний шанс

я́корь: poslední záchrana, jediná nadějeя́корь спасе́ния

верх: bydlet úplně nahoře, bydlet v posledním patřeжить на са́мом верху́

за: v poslední doběза после́днее вре́мя

истека́ть: Dnes končí lhůta., Dnes je poslední termín.Сего́дня истека́ет срок.

крик: poslední výkřik módyпосле́дний крик мо́ды

кусо́к: rozdělil by se o poslední sousto, dal by první posledníгото́в отда́ть после́дний кусо́к

семидесятиле́тие: za posledních sedmdesát letза после́днее семидесятиле́тие

ка́пелька: vypít vše do poslední kapkyвы́пить всё до ка́пельки

ка́пля: bojovat do poslední kapky krveсража́ться до после́дней ка́пли кро́ви

наде́жда: Naděje umírá poslední.Наде́жда умира́ет после́дней.

надыша́ться: Na poslední chvíli to nedoženeš.Пе́ред сме́ртью не нады́шишься.

проигра́ться: prohrát všechno do posledního haléřeпроигра́ться в пух

poslední: poslední přáníпосле́днее жела́ние