Hlavní obsah

zbývající

Vyskytuje se v

jiný: nezbývá nic jiného než...не остаётся ничего́ друго́го, как...

poslední: Zbývají poslední minuty.Оста́лись счи́танные мину́ты.

zbývat: Nezbývá nic jiného než...Не остаётся ничего́ друго́го, как...

opatrnost: Opatrnosti nikdy nezbývá.Осторо́жность никогда́ не помеша́ет.