Hlavní obsah

doba

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (okamžik) вре́мя, моме́нтv současné doběв ны́нешнее вре́мяod té dobyс того́ вре́мениtouto dobouв то вре́мя
  2. (časový úsek) вре́мя, пери́одmed. inkubační dobaинкубацио́нный пери́одposlední dobouв после́днее вре́мяdoba platnostiсрок де́йствияpracovní dobaрабо́чее вре́мя
  3. (historické období) вре́мя, эпо́ха, векv dávných dobáchв да́вние времена́doba kamenná/bronzováка́менный/бро́нзовый век
  4. (jednotka taktu) до́ляkrátká/dlouhá dobaкра́ткий/дли́нный счёт

Vyskytuje se v

bronzový: бро́нзовый векarcheol. doba bronzová

hrací: основно́е/чи́стое вре́мя (игры́)sport. základní/čistá hrací doba

kamenný: ка́менный векdoba kamenná

ledový: леднико́вый пери́одdoba ledová

oběžný: пери́од обраще́нияoběžná doba

otevírací: вре́мя рабо́тыotevírací doba

poslední: в после́днее вре́мяposlední dobou

pracovní: рабо́чее вре́мя, гра́фик рабо́тыpracovní doba

prodejní: вре́мя прода́жи, часы́ рабо́тыprodejní doba

pružný: ги́бкое рабо́чее вре́мя, скользя́щий гра́фик рабо́тыpružná pracovní doba

s, se: идти́ в но́гу со вре́менемjít s dobou být pokrokový

současný: в настоя́щее вре́мяv současné době

starší: дре́вний ка́менный век, палеоли́тarcheol. starší doba kamenná

tento: до сих пор, до настоя́щего вре́мениdo té doby

vysílací: эфи́рное вре́мя, вре́мя переда́чиvysílací čas/doba

záruční: гаранти́йный срокzáruční doba

zkušební: испыта́тельный срокzkušební doba nového zaměstnance

železný: желе́зный векdoba železná

blízký: в ближа́йшее вре́мяv nejbližší době

dohledný: в ско́ром вре́мени, ско́роv dohledné době

dřívější: в пре́жние времена́v dřívějších dobách

flexibilní: ги́бкое рабо́чее вре́мяflexibilní pracovní doba

inkriminovaný: в инкримини́руемый пери́одv inkriminovanou dobu

inkubační: инкубацио́нный пери́одinkubační doba

karanténa: срок каранти́наdoba karantény

krátký: на коро́ткий срокna krátkou dobu

parkovací: вре́мя стоя́нкиparkovací doba

pokročit: Вре́мя продви́нулось вперёд.Doba pokročila kupředu.

uplynout: С тех пор мно́го вре́мени прошло́.Od té doby uplynulo hodně času.

určený: яви́ться в назна́ченный срокdostavit se v určenou dobu

určitý: с не́которого вре́мениod určité doby

výdejní: вре́мя вы́дачиvýdejní doba

vypršení: истече́ние сро́ка де́йствияvypršení doby platnosti

vypršet: Срок догово́ра истёк.Doba platnosti smlouvy vypršela.

čtvero: четы́ре вре́мени го́даčtvero ročních dob

mnoho: С тех пор нема́ло воды́ утекло́.Od té doby uteklo mnoho vody.

předběhnout: опереди́ть своё вре́мяpředběhnout svou dobu

zaspat: отста́ть от вре́мениzaspat dobu

бро́нзовый: бро́нзовый векdoba bronzová

вре́мя: в после́днее вре́мяposlední dobou

гра́фик: гра́фик рабо́тыprovozní/pracovní doba, úřední hodiny

инкубацио́нный: инкубацио́нный пери́одinkubační doba nemoci

испыта́тельный: испыта́тельный срокzkušební doba/lhůta

ка́менный: ка́менный векdoba kamenná

леднико́вый: леднико́вый пери́одdoba ledová

пери́од: инкубацио́нный пери́одinkubační doba

пик: часы́/вре́мя пикdoba špičky dopravní ap.

прода́жа: вре́мя прода́жиprodejní doba

рабо́чий: рабо́чее вре́мяpracovní doba

режи́м: режи́м рабо́тыotvírací doba

скользя́щий: скользя́щий гра́фик (рабо́ты)pružná pracovní doba

сокращённый: сокращённый гра́фик рабо́тыzkrácená pracovní doba

срок: испыта́тельный срокzkušební doba v práci

век: бро́нзовый векdoba bronzová

гаранти́йный: гаранти́йный срокzáruční doba

до́лгий: до́лгий срокdlouhá doba

за: за после́днее вре́мяv poslední době

заря́д: вре́мя заря́даdoba nabíjení

настоя́щий: в настоя́щее вре́мяv současné době, nyní

определённый: в определённое вре́мяv určitou dobu

отста́ть: отста́ть от ве́каzaspat dobu

с: с тех порod té doby

doba: в ны́нешнее вре́мяv současné době