Hlavní obsah

отста́ть

Dokonavé sloveso-а́ну, -а́нешь

  1. от кого/чего zůstat pozadu, zaostat za kým/čím, zdržet se
  2. от чего zmeškat, nestihnout, nechat si ujet vlak ap.
  3. přen.ustrnout, stagnovat ve vzdělání, vývoji ap.отста́ть от ве́каzaspat dobu
  4. přen., hovor.от кого/чего opustit, zříci se koho/čeho, rozejít se s kým
  5. zpozdit se o hodinách
  6. odloupnout se, odpadnout o omítce ap.
  7. hovor.от кого nechat na pokoji koho, dát pokoj komu, přestat otravovat kohoОтста́нь от меня́!Neotravuj mě!, Dej mi pokoj!

Vyskytuje se v

pozadu: zůstat pozaduотста́ть

zůstat: zůstat pozaduотста́ть

doba: zaspat dobuотста́ть от вре́мени

vlézt: Vlez mi na záda!Отвяжи́сь/Отста́нь от меня́!, Пошёл/Иди́ к чёрту!

zaclánět: expr. Nezacláněj už! Vypadni,jdi pryčОтста́нь наконе́ц!, Не пристава́й!

zaspat: zaspat dobuотста́ть от вре́мени

отста́ть: zaspat dobuотста́ть от ве́ка