Hlavní obsah

zkušební

Přídavné jméno

  1. (konaný na zkoušku) про́бный, о́пытныйzkušební jízdaпро́бная пое́здкаzkušební provozпро́бная эксплуата́ция
  2. (sloužící k testování) испыта́тельный(práce, vrt ap.) разве́дочный(sál ap.) репетицио́нныйlet. zkušební pilotлётчик-испыта́тельmotor. zkušební jezdecпило́т-испыта́тельzkušební doba nového zaměstnanceиспыта́тельный срокzkušební kabina pro vyzkoušení oděvů ap.приме́рочная (каби́на), каби́на для переодева́ния
  3. (komise, termín ap.) экзаменацио́нныйzkušební komiseэкзаменацио́нная коми́ссия

Vyskytuje se v

kabina: приме́рочная (каби́на)zkušební kabina

letec: лётчик-испыта́тельzkušební letec

série: про́бная па́ртия/се́рияzkušební série

termín: испыта́тельный срокzkušební termín

vzorek: про́бный образе́цzkušební vzorek

испыта́тель: лётчик-испыта́тельzkušební pilot

испыта́тельный: испыта́тельный срокzkušební doba/lhůta

лётчик: лётчик-испыта́тельzkušební letec

приме́рочный: приме́рочная (каби́на)zkušební kabinka

про́бный: про́бная пое́здкаzkušební jízda

срок: испыта́тельный срокzkušební doba v práci

zkušební: про́бная пое́здкаzkušební jízda