Hlavní obsah

soud

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (ústavní ap.) судodvolací soudапелляцио́нный судNejvyšší soudВерхо́вный судÚstavní soudКонституцио́нный судsoud první instanceсуд пе́рвой инста́нции
  2. (sbor soudců) судьи́, суд
  3. (proces) суд, проце́ссposlední soudСтра́шный суд
  4. (úsudek, názor) мне́ние, заключе́ниеpodle mého souduпо моему́ мне́нию

Vyskytuje se v

boží: бо́жий судboží soud

civilní: гражда́нский судcivilní soud

instance: суд пе́рвой инста́нцииsoud první instance

krajský: областно́й судkrajský soud

nejvyšší: Верхо́вный суд РФNejvyšší soud RF

obvodní: окружно́й судobvodní soud

odvolací: апелляцио́нный судodvolací soud

okresní: райо́нный судokresní soud

postoupit: перенести́ де́ло в судpostoupit případ soudu

rozvodový: бракоразво́дный судrozvodový soud

správní: Верхо́вный администрати́вный судNejvyšší správní soud

stanný: вое́нно-полево́й судstanný soud

stupeň: суд пе́рвой/второ́й инста́нцииpráv. soud prvního/druhého stupně

ústavní: конституцио́нный судústavní soud

vrchní: вы́сший судpráv. vrchní soud

apelační: апелляцио́нный судapelační soud

dostavit se: яви́ться в судdostavit se k soudu

hnát: вызыва́ть в судhnát koho před soud

opatrovnický: опеку́нский судopatrovnický soud

předstoupit: предста́ть пе́ред судо́мpředstoupit před soud

předvolání: вы́зов в суд, суде́бная пове́сткаpředvolání k soudu

rozhodnout: Суд реши́л де́ло в мою́ по́льзу.práv. Soud rozhodl záležitost v můj prospěch.

stanout: предста́ть пе́ред судо́мstanout před soudem

vláčet: таска́ть кого/что по суда́мvláčet koho po soudech

poskytnout: да(ва́)ть показа́ние (суду́)poskytnout svědectví u soudu

разбира́тельство: суде́бное разбира́тельствоsoudní (pře)líčení, stání u soudu

раздели́тельный: раздели́тельное сужде́ниеdisjunktivní soud

верхо́вный: верхо́вный судnejvyšší soud

отстоя́ть: отстоя́ть кого в су́деobhájit koho před soudem

под: попа́сть под судdostat se k soudu, ocitnout se před soudem

предста́ть: Он предста́л пе́ред судо́м.Stanul před soudem.

soud: апелляцио́нный судodvolací soud