Hlavní obsah

суд

Vyskytuje se v

пресле́довать: пресле́довать по суду́soudně stíhat

привлече́ние: привлече́ние к суду́soudní stíhání

верхо́вный: верхо́вный судnejvyšší soud

вы́играть: вы́играть де́ло в суде́vyhrát soudní při

отстоя́ть: отстоя́ть кого в су́деobhájit koho před soudem

под: попа́сть под судdostat se k soudu, ocitnout se před soudem

пода́ть: пода́ть в суд на когоzažalovat koho

предста́ть: Он предста́л пе́ред судо́м.Stanul před soudem.

нет: На нет и суда́ нет.Kde nic není, ani smrt nebere.

суд: пода́ть в суд на когоzažalovat koho