Hlavní obsah

soudní

Přídavné jméno

  • суде́бный, су́дныйsoudní lékařstvíсуде́бная медици́наsoudní znalecсуде́бный экспе́ртsoudní přelíčeníсуде́бное разбира́тельство

Odvozená slova

soud

Vyskytuje se v

cesta: soudní cestouсуде́бным поря́дком

čekatel: soudní čekatelкандида́т в судьи́

dvůr: soudní dvůrсуде́бная пала́та

expertiza: soudní/lékařská expertizaсуде́бная/медици́нская эксперти́за

kauza: soudní kauzaсуде́бное де́ло

moc: zákonodárná/výkonná/soudní mocзаконода́тельная/исполни́тельная/суде́бная власть

obsílka: soudní obsílkaпове́стка в суд

obvod: soudní obvodсуде́бный райо́н

pitva: soudní pitvaсуде́бно-медици́нское вскры́тие

poplatek: celní/soudní poplatkyтамо́женные/суде́бные по́шлины

řízení: soudní řízeníсудопроизво́дство

senát: soudní senátсуде́бная колле́гия, соста́в суда́

síň: soudní síňзал суде́бного заседа́ния

soudný: náb. soudný denсу́дный день, день Стра́шного суда́

spis: soudní spisсуде́бный акт

spor: práv. soudní sporсуде́бное де́ло

vazba: soudní vazbaсодержа́ние под стра́жей

vykonavatel: soudní vykonavatelсуде́бный исполни́тель

výloha: soudní výlohyсуде́бные изде́ржки

výnos: soudní výnosсуде́бное реше́ние

výrok: soudní výrokсуде́бное поруче́ние, вы́вод суда́

zapisovatel: soudní zapisovatelсуде́бный пи́сарь-протоколи́ст

znalec: soudní znalecсуде́бный экспе́рт

akta: soudní aktaдосье́ материа́лов по де́лу

dohra: Ta hádka má soudní dohru.Э́та ссо́ра ко́нчится судо́м.

exekutor: soudní exekutorсуде́бный исполни́тель

rozhodnutí: soudní rozhodnutíреше́ние суда́

stíhání: zahájit proti komu soudní stíháníвозбуди́ть суде́бное пресле́дование против кого

tlumočník: soudní tlumočníkсуде́бный перево́дчик

tribunál: vojenský/soudní tribunálвое́нный/суде́бный трибуна́л

vyklidit: vyklidit soudní síňосвободи́ть зал заседа́ний

vyšetřovatel: soudní vyšetřovatelсуде́бный сле́дователь

soudný: čekat do soudného dneждать до морко́вкина за́говенья