Hlavní obsah

obvod

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (hraniční čára) окру́жность, окра́ина чего
  2. (čtverce ap.) пери́метр(kruhu ap.) окру́жность чего
  3. (elektrický ap.) цепь, схе́маelektrický obvodэлектри́ческая цепьpřerušení obvoduобры́в це́пиotevřený obvodоткры́тый ко́нтур
  4. (správní území) уча́сток, райо́нpoštovní obvodпочто́вый уча́стокsoudní obvodсуде́бный райо́нvolební obvodизбира́тельный уча́сток