Hlavní obsah

integrovaný

Vyskytuje se v

integrovaný: интегра́льная схе́маelektr. integrovaný obvod