Hlavní obsah

избира́тельный

Přídavné jméno-ая, -ое; -лен, -льна

  1. volební, hlasovací, selektivníизбира́тельный уча́стокvolební obvodизбира́тельное пра́воhlasovací právoизбира́тельная систе́маvolební systém
  2. kniž.výběrový, volitelný, selektivní

Vyskytuje se v

всео́бщий: všeobecné hlasovací právo всео́бщее избира́тельное пра́во

пра́во: volební/pracovní/rodinné právoизбира́тельное/трудово́е/семе́йное пра́во

пропорциона́льный: poměrný volební systémпропорциона́льная избира́тельная систе́ма

го́лос: volební hlasизбира́тельный го́лос

komise: volební komiseизбира́тельная коми́ссия, избирко́м

místnost: volební místnostизбира́тельный уча́сток

obvod: volební obvodизбира́тельный уча́сток

obvodní: obvodní volební komiseрайо́нная избира́тельная коми́ссия

okrsek: volební okrsekизбира́тельный уча́сток

poměrný: poměrný volební systémпропорциона́льная избира́тельная систе́ма

právo: volební právoизбира́тельное пра́во

program: volební programизбира́тельная програ́мма

systém: volební systémизбира́тельная систе́ма

většinový: většinový volební systémмажорита́рная избира́тельная систе́ма

volební: volební obvod/hlasизбира́тельный уча́сток/го́лос

hlasovací: všeobecné hlasovací právoвсео́бщее избира́тельное пра́во

urna: volební urnaизбира́тельная у́рна

všeobecný: polit. všeobecné hlasovací právoвсео́бщее избира́тельное пра́во

избира́тельный: volební obvodизбира́тельный уча́сток