Hlavní obsah

komise, zast. ob. komis

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (kolektivní orgán) коми́ссияEvropská komiseЕврокоми́ссияvyšetřovací komiseкоми́ссия по рассле́дованиюzvláštní/expertní komiseспециа́льная/экспе́ртная коми́ссияvolební komiseизбира́тельная коми́ссия, избирко́м
  2. (prodej) коми́ссия

Vyskytuje se v

kolaudační: kolaudační komiseприёмочная коми́ссия

obvodní: obvodní volební komiseрайо́нная избира́тельная коми́ссия

protipovodňový: protipovodňová komiseпротивопа́водковая коми́ссия

výběrový: výběrová komiseотбо́рочная коми́ссия

kontrolní: kontrolní komiseконтро́льная/ревизио́нная коми́ссия

zkušební: zkušební komiseэкзаменацио́нная коми́ссия

zvláštní: zvláštní komiseчрезвыча́йная коми́ссия

коми́ссия: брать това́р на коми́ссиюbrát zboží do komise