Hlavní obsah

kontrolní

Přídavné jméno

Vyskytuje se v

balík: контро́льный паке́т а́кцийekon. kontrolní balík akcií

orgán: ревизио́нный о́рганkontrolní orgán

panel: контро́льный/измери́тельный/распредели́тельный щитkontrolní/měřicí/rozvodný panel

vzorek: взять контро́льную про́буodebrat kontrolní vzorek

дикта́нт: контро́льный дикта́нтkontrolní diktát

kontrolní: диспе́тчерская вы́шкаlet. kontrolní věž