Hlavní obsah

balík

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (něco zabaleného) паке́т(látky ap.) руло́н, свя́зкаbalík knihсвя́зка книг
  2. (poštovní zásilka) посы́лкаcenný balíkце́нная посы́лка, посы́лка с объя́вленной це́нностью
  3. publ.(soubor jednotlivin) паке́тekon. kontrolní balík akciíконтро́льный паке́т а́кцийpolit. legislativní balíkзаконода́тельный паке́т
  4. hovor.(hodně peněz) больши́е де́ньги, ку́ча (де́нег), тьма

Vyskytuje se v

cenný: це́нная посы́лка, посы́лка с объя́вленной це́нностьюpošt. cenný balík

příjem: приём паке́тов/больны́хpříjem balíků/pacientů

adresát: доста́вить посы́лку получа́телюdoručit balík adresátovi

odnést: отнести́ бандеро́ль на по́чтуodnést balík na poštu

spěšný: сро́чный паке́тspěšný balík

развёртывать: развёртывать паке́тrozbalovat balík

разно́с: разно́с паке́товroznáška balíků

сро́чный: сро́чный паке́тspěšný balík

balík: це́нная посы́лка, посы́лка с объя́вленной це́нностьюcenný balík