Hlavní obsah

evropský

Přídavné jméno

  • европе́йскийpolit. Evropská unieЕвропе́йский Сою́з, Евросою́з ЕСEvropská hospodářská komiseЕвропе́йская экономи́ческая коми́ссия ЕЭКekon. Evropská měnová unieЕвропе́йский валю́тный сою́з

Vyskytuje se v

parlament: Европарла́мент, Европе́йский Парла́ментEvropský parlament

šampionát: чемпиона́т Евро́пы/ми́раevropský/světový šampionát

unie: Европе́йский Сою́з, Евросою́з, ЕСEvropská unie

integrace: евроинтегра́цияevropská integrace

komise: Еврокоми́ссияEvropská komise

pohár: еврокубки́evropské poháry

банк: Европе́йский банк реконстру́кции и разви́тияEvropská banka pro obnovu a rozvoj

европе́йский: Европе́йский Сою́зEvropská unie

соха́тый: соха́тый лосьlos evropský

сою́з: Европе́йский сою́зEvropská unie

evropský: Европе́йский Сою́з, Евросою́з ЕСpolit. Evropská unie