Hlavní obsah

komise, zast. ob. komis

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (kolektivní orgán) коми́ссияEvropská komiseЕврокоми́ссияvyšetřovací komiseкоми́ссия по рассле́дованиюzvláštní/expertní komiseспециа́льная/экспе́ртная коми́ссияvolební komiseизбира́тельная коми́ссия, избирко́м
  2. (prodej) коми́ссия

Vyskytuje se v

evropský: Европе́йская экономи́ческая коми́ссия ЕЭКEvropská hospodářská komise

kolaudační: приёмочная коми́ссияkolaudační komise

obvodní: райо́нная избира́тельная коми́ссияobvodní volební komise

protipovodňový: противопа́водковая коми́ссияprotipovodňová komise

výběrový: отбо́рочная коми́ссияvýběrová komise

kontrolní: контро́льная/ревизио́нная коми́ссияkontrolní komise

zkušební: экзаменацио́нная коми́ссияzkušební komise

zvláštní: чрезвыча́йная коми́ссияzvláštní komise

коми́ссия: брать това́р на коми́ссиюbrát zboží do komise

komise: избира́тельная коми́ссия, избирко́мvolební komise