Hlavní obsah

го́лос

Vyskytuje se v

повы́сить: повы́сить го́лосzvýšit hlas

подня́ть: подня́ть го́лосpozvednout hlas na obranu ap.

пони́зить: пони́зить го́лосztišit hlas

реша́ющий: реша́ющий го́лосrozhodující hlas

спасть: спасть с го́лосаztratit hlas

пискли́вый: пискли́вый го́лосpisklavý hlas

пра́во: пра́во го́лосаhlasovací právo

ро́вный: ро́вный го́лосklidný hlas

го́лос: избира́тельный го́лосvolební hlas

зво́нкий: зво́нкий го́лосzvučný hlas

краси́вый: краси́вый го́лосkrásný hlas

охри́плый: охри́плый го́лосochraptělý hlas

ре́зкий: ре́зкий го́лосpronikavý hlas

чужо́й: с чужо́го го́лоса говори́тьpapouškovat cizí myšlenky a slova

doslech: на расстоя́ние го́лосаna doslech

hlas: потеря́ть го́лосztratit hlas

poradní: име́ть совеща́тельный го́лосmít poradní hlas

právo: пра́во го́лосаhlasovací právo

rozsah: диапазо́н инструме́нта/го́лосаrozsah nástroje/hlasu

volební: избира́тельный уча́сток/го́лосvolební obvod/hlas

výška: высота́ то́на/го́лосаvýška tónu/hlasu

donést se: К нам донесли́сь голоса́.Donesly se k nám hlasy.

klesnout: пони́зить го́лосklesnout hlasem

ozvat se: Пода́й го́лос!Ozvi se!

podle: по произноше́нию/го́лосуpodle výslovnosti/hlasu

posadit: поста́вить го́лосposadit hlas

poznat: узна́ть по го́лосуpoznat po hlase

pozvednout: подня́ть го́лосpozvednout hlas

schválit: одо́брить большинство́м голосо́вschválit většinou hlasů

tlumený: приглушённый го́лосtlumený hlas

vemlouvavý: вкра́дчивый го́лосvemlouvavý hlas

zarmoucený: опеча́ленный го́лосzarmoucený hlas

změna: мута́ция, измене́ние го́лосаzměna hlasu

ztratit: лиши́ться го́лосаztratit hlas

zvýšit: повы́сить го́лосzvýšit hlas

возвы́сить: возвы́сить го́лосzvýšit/zvednout hlas