Hlavní obsah

všeobecný

Vyskytuje se v

deklarace: Všeobecná deklarace lidských právВсео́бщая деклара́ция прав челове́ка

povinnost: všeobecná branná povinnostвсео́бщая во́инская обя́занность

přehled: všeobecný přehledо́бщее представле́ние, о́бщие зна́ния

hlasovací: všeobecné hlasovací právoвсео́бщее избира́тельное пра́во

pobouření: vyvolat všeobecné pobouřeníвы́звать всео́бщее возмуще́ние

podmět: podmět určitý/neurčitý/všeobecnýопределённое/неопределённое/обобщённое подлежа́щее

ustanovení: všeobecná/společná ustanoveníо́бщие положе́ния

всео́бщий: всео́бщее избира́тельное пра́воvšeobecné hlasovací právo

всео́бщий: всео́бщее сре́днее образова́ниеvšeobecné střední vzdělání

амни́стия: о́бщая амни́стияvšeobecná amnestie

вы́боры: прямы́е/ко́свенные/всео́бщие вы́борыpřímé/nepřímé/všeobecné volby

забасто́вка: всео́бщая забасто́вкаvšeobecná stávka

тако́в: Таково́ о́бщее мне́ние.Takový je (vše)obecný názor.