Hlavní obsah

obvod

Vyskytuje se v

integrovaný: интегра́льная схе́маelektr. integrovaný obvod

oscilační: колеба́тельный ко́нтурelektr. oscilační obvod

topný: отопи́тельный конту́рelektr. topný obvod

uzavřený: за́мкнутая цепьelektr. uzavřený obvod

volební: избира́тельный уча́сток/го́лосvolební obvod/hlas

за́мкнутый: за́мкнутая цепьuzavřený obvod/okruh

избира́тельный: избира́тельный уча́стокvolební obvod

окру́жность: окру́жность груди́/та́лииobvod prsou/v pase

obvod: почто́вый уча́стокpoštovní obvod