Hlavní obsah

obvod

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (hraniční čára) окру́жность, окра́ина чего
  2. (čtverce ap.) пери́метр(kruhu ap.) окру́жность чего
  3. (elektrický ap.) цепь, схе́маelektrický obvodэлектри́ческая цепьpřerušení obvoduобры́в це́пиotevřený obvodоткры́тый ко́нтур
  4. (správní území) уча́сток, райо́нpoštovní obvodпочто́вый уча́стокsoudní obvodсуде́бный райо́нvolební obvodизбира́тельный уча́сток

Vyskytuje se v

integrovaný: elektr. integrovaný obvodинтегра́льная схе́ма

oscilační: elektr. oscilační obvodколеба́тельный ко́нтур

topný: elektr. topný obvodотопи́тельный конту́р

uzavřený: elektr. uzavřený obvodза́мкнутая цепь

volební: volební obvod/hlasизбира́тельный уча́сток/го́лос

obvod: poštovní obvodпочто́вый уча́сток