Hlavní obsah

суде́бный

Přídavné jméno-ая, -ое

  • soudní, forenzníсуде́бная пра́ктикаsoudní praxeсуде́бная пала́таsoudní dvůrсуде́бная оши́бкаjustiční omylв суде́бном поря́дкеsoudní cestou, soudně

Vyskytuje se v

при́став: суде́бный при́ставsoudní vykonavatel

вскры́тие: суде́бно-медици́нское вскры́тиеsoudní pitva

изде́ржки: суде́бные изде́ржкиsoudní výlohy

исполни́тель: суде́бный исполни́тельsoudní vykonavatel

пала́та: суде́бная пала́таsoudní dvůr

по́шлина: суде́бные по́шлиныsoudní poplatky

разбира́тельство: суде́бное разбира́тельствоsoudní (pře)líčení, stání u soudu

экспе́рт: суде́бный экспе́ртsoudní znalec

надзо́р: суде́бный надзо́рsoudní dohled

поря́док: в суде́бном поря́дкеsoudní cestou, soudně

сле́дователь: суде́бный сле́довательsoudní vyšetřovatel

сле́дствие: суде́бное сле́дствиеsoudní vyšetřování, důkazní řízení