Hlavní obsah

поря́док

Vyskytuje se v

поря́док: в поря́дке чегоve shodě, v souladu s čím

страж: страж поря́дкаstrážce pořádku

я́вочный: я́вочным поря́дкомnárazově, náhodně, nahodile

блюсти́тель: блюсти́тель поря́дкаstrážce pořádku

нерв: у кого с не́рвами не в поря́дкеkdo nemá nervy v pořádku

алфави́тный: в алфави́тном поря́дкеv abecedním pořadí, abecedně

навести́: навести́ поря́докzjednat pořádek

после́довательный: в после́довательном поря́дкеpostupně

суде́бный: в суде́бном поря́дкеsoudní cestou, soudně

расположи́ть: расположи́ть в ша́хматном поря́дкеšachovnicově rozmístit

cesta: суде́бным поря́дкомsoudní cestou

náprava: привести́ что в поря́докzjednat nápravu v čem

pokuta: штраф за наруше́ние поря́дкаpořádková pokuta

pořádek: обще́ственный поря́докveřejný pořádek

pořádkový: слу́жба поря́дкаpořádková služba

právní: правопоря́док, правово́й поря́док, правовы́е но́рмыprávní řád

slovo: поря́док словpořádek slov

abecední: в алфави́тном поря́дкеv abecedním pořadí

být: Ва́ши докуме́нты в поря́дке.Vaše doklady jsou v pořádku.

dít se: Всё в поря́дке., Всё норма́льно.Nic se neděje.

libovolný: в любо́м поря́дкеv libovolném pořadí

mimosoudní: во внесуде́бном поря́дкеmimosoudní cestou

postup: администрати́вний поря́докúřední postup

rušení: наруше́ние ночно́го поко́я/обще́ственного поря́дкаrušení nočního klidu/veřejného pořádku

sebeobrana: де́йствовать в поря́дке самооборо́ныjednat v sebeobraně

schvalovací: поря́док согласова́нияschvalovací proces

stát se: Ничего́ не случи́лось., Всё в поря́дке.Nic se nestalo.

stíhat: пресле́довать в уголо́вном/суде́бном поря́дкеstíhat trestně/soudně

udělat: навести́ поря́докudělat pořádek zavést řád

vzorný: образцо́вый поря́докvzorný pořádek

zavedený: наведённый поря́докzavedený pořádek

zavést: ввести́ но́вые поря́дкиzavést nové pořádky

zjednat: навести́ поря́докzjednat pořádek

srovnat: привести́ в поря́док мы́слиsrovnat si myšlenky (v hlavě)

пожа́рный: в пожа́рном поря́дкеstřelhbitě, bleskurychle, příliš rychle