Hlavní obsah

суде́бный

Přídavné jméno-ая, -ое

  • soudní, forenzníсуде́бная пра́ктикаsoudní praxeсуде́бная пала́таsoudní dvůrсуде́бная оши́бкаjustiční omylв суде́бном поря́дкеsoudní cestou, soudně

Vyskytuje se v

вскры́тие: суде́бно-медици́нское вскры́тиеsoudní pitva

изде́ржки: суде́бные изде́ржкиsoudní výlohy

исполни́тель: суде́бный исполни́тельsoudní vykonavatel

пала́та: суде́бная пала́таsoudní dvůr

по́шлина: суде́бные по́шлиныsoudní poplatky

разбира́тельство: суде́бное разбира́тельствоsoudní (pře)líčení, stání u soudu

экспе́рт: суде́бный экспе́ртsoudní znalec

надзо́р: суде́бный надзо́рsoudní dohled

сле́дователь: суде́бный сле́довательsoudní vyšetřovatel

сле́дствие: суде́бное сле́дствиеsoudní vyšetřování, důkazní řízení

суде́бный: суде́бная пра́ктикаsoudní praxe

cesta: суде́бным поря́дкомsoudní cestou

dvůr: суде́бная пала́таsoudní dvůr

expertiza: суде́бная/медици́нская эксперти́заsoudní/lékařská expertiza

forenzní: суде́бно-бухга́лтерская эксперти́заforenzní audit

jednací: зал суде́бного заседа́нияpráv. jednací síň

justiční: суде́бная оши́бкаjustiční omyl

kauza: суде́бное де́лоsoudní kauza

moc: законода́тельная/исполни́тельная/суде́бная властьzákonodárná/výkonná/soudní moc

obvod: суде́бный райо́нsoudní obvod

omyl: суде́бная оши́бкаpráv. justiční omyl

pitva: суде́бно-медици́нское вскры́тиеsoudní pitva

poplatek: тамо́женные/суде́бные по́шлиныcelní/soudní poplatky

senát: суде́бная колле́гия, соста́в суда́soudní senát

síň: зал суде́бного заседа́нияsoudní síň

soudní: суде́бная медици́наsoudní lékařství

spis: суде́бный актsoudní spis

spor: суде́бное де́лоpráv. soudní spor

vykonavatel: суде́бный исполни́тельsoudní vykonavatel

výloha: суде́бные изде́ржкиsoudní výlohy

výnos: суде́бное реше́ниеsoudní výnos

výrok: суде́бное поруче́ние, вы́вод суда́soudní výrok

zapisovatel: суде́бный пи́сарь-протоколи́стsoudní zapisovatel

znalec: суде́бный экспе́ртsoudní znalec/znalkyně

exekutor: суде́бный исполни́тельsoudní exekutor

odvolat se: обжа́ловать (суде́бный) пригово́рodvolat se proti rozsudku

předvolání: вы́зов в суд, суде́бная пове́сткаpředvolání k soudu

stíhání: возбуди́ть суде́бное пресле́дование против когоzahájit proti komu soudní stíhání

stíhat: пресле́довать в уголо́вном/суде́бном поря́дкеstíhat trestně/soudně

tlumočník: суде́бный перево́дчикsoudní tlumočník

tribunál: вое́нный/суде́бный трибуна́лvojenský/soudní tribunál

vyšetřovatel: суде́бный сле́довательsoudní vyšetřovatel

при́став: суде́бный при́ставsoudní vykonavatel