Hlavní obsah

пода́ть

Dokonavé sloveso-а́м, -а́шь, -а́ст, -ади́м, -ади́те, -аду́т; пода́й; по́дал/пода́л, -ала́, -ало/-а́ло; по́данный (-ан, -ана́/-ана, -ано); пода́в/пода́вши

  1. podat, přinést knihu ap.
  2. (na)servírovat, dát večeři ap.
  3. přistavit, přivézt auto k domu ap.
  4. dodat, dopravit zboží odběrateli ap.
  5. sport.přihrát, podat, servírovat na smeč ap.
  6. podat, dát, natáhnout ruku ap.
  7. podat, předložit žalobu ap.пода́ть в суд на когоzažalovat koho

Dokonavé sloveso-а́м, -а́шь, -а́ст, -ади́м, -ади́те, -аду́т; пода́й; по́дал/пода́л, -ала́, -ало/-а́ло; по́данный (-ан, -ана́/-ана, -ано); пода́в/пода́вши

  1. пода́ть на стол prostřít, dát na stůl jídlo ap.
  2. пода́ть ру́ку кому pomoci, podat pomocnou ruku komu

Podstatné jméno, rod ženský-и; -и, -ей/-е́й

  • hist., dorev.daň v Rusku do r. 1917

Vyskytuje se v

рука́: руко́й пода́тьna dosah ruky, blízko, co by kamenem dohodil

отста́вка: пода́ть в отставкуpodat demisi

пети́ция: пода́ть пети́циюpodat petici

разво́д: пода́ть на разво́дpožádat o rozvod

суд: пода́ть в суд на когоzažalovat koho

demise: podat demisiпода́ть в отста́вку

petice: podat peticiпода́ть пети́цию

podat: práv. podat oznámení/žalobuпода́ть заявле́ние/иск

podat: polit. podat demisiпода́ть в отста́вку

podat: přen. podat ruku v nouziпода́ть ру́ку в беде́

znamení: dát znamení komuпода́ть сигна́л

žaloba: podat žalobu na kohoпредъяви́ть иск кому, пода́ть жа́лобу

dát: Nedal na sobě nic znát.Он не по́дал ви́ду.

hlášení: podat hlášeníпода́ть ра́порт, отрапортова́ть

ozvat se: Ozvi se!Пода́й го́лос!

přistavit: přistavit auto ke vchoduпода́ть маши́ну к подъе́зду

rozehrát: rozehrát míčпода́ть мяч

rozvod: požádat o rozvodпода́ть на разво́д

stížnost: podat/zamítnout stížnostпода́ть/отклони́ть жа́лобу

zažádat: písemně zažádatпода́ть пи́сьменное заявле́ние

žádost: podat žádost o rozvodпода́ть (заявле́ние) на разво́д

dohodit: coby kamenem dohodilруко́й пода́ть

пода́ть: пода́ть на столprostřít, dát na stůl jídlo ap.

пода́ть: пода́ть ру́ку комуpomoci, podat pomocnou ruku komu

пода́ть: пода́ть в суд на когоzažalovat koho